VERKSAMHET

VERKSAMHET


Storbygärdet AB som arbetar under namnet Storby Boende är ett aktiebolag och har som uppgift att bedriva vård av psykiskt långtidssjuka. Inriktningen är framför allt på människor med psykosproblem, men även personer med andra psykiska sjukdomar med omvårdnadsbehov. Vi tar även emot dubbeldiagnoser och parboende. Alltid efter bedömning av enskilt fall.


Sedan några år har vi ett nära samarbete med migrationsverkets kontor i Hedemora och Ludvika som placerar asylsökande med psykiska handikapp hos oss för längre eller kortare perioder. Detta innebär att vår personal är vana vid boende från skiftande kulturer och med olika religioner, matvanor etc.


Utslussning av personer som är föremål för vård enligt LPT eller LRV är också ett prioriterat område i vår verksamhet.

Vi ingår i en företagsgrupp där vårdhemmen Klingbrogården, Österby boendeenhet, Harvik vård och Alba ingår, vilket medger kompetensutbyte mellan de olika företagen. Vi har även gemensamma aktiviteter för de boende, resor, föreläsningar och utbildningar mm.


Vi har en gemensam administration som är förlagd till Vattholmavägen 88 A, 75440 Uppsala.

De anställda är fackligt anslutna och lönesättning sker i enighet med gällande avtal.

Övergripande beslut gällande verksamheten och investeringar görs av styrelsen.


Arbetsledarna deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet och är lyhörda för personalens och de boendes behov och problem, samt fattar beslut angående den dagliga verksamheten i samråd med personalen.

Vid ordinarie arbetsledares frånvaro förordnas vikarierande.


Verksamhetschefen har ledningsansvaret och ansvarar i nära samarbete med ansvarig läkare och föreståndare för utformningen av den psykiatriska vården. Föreståndaren ansvarar för omvårdnaden i samarbete med biträdande föreståndare och arbetsledare.

Erfaren primärjour (sjuksköterska, psykolog alt. erfaren usk) finns tillgänglig alla tider på dygnet för personalen. Bakjour bestående av leg. läkare finns alltid.


All personal deltar i ronder och handledningar. In- och utskrivningar beslutas av föreståndaren, tillsammans med läkaren.

Arbetet bedrivs med en öppenhet för förändringar som gagnar de boende och personalen.

Då detta är en liten arbetsplats blir också organisationen platt, och har korta beslutsvägar. Andan är mycket familjär och trevlig, vilket gör det lätt att lösa problem medan de är små.

Företaget startade hösten 2001 som ett resultat av de erfarenheter från verksamhetsområdet som vunnits vid våra systerföretag i Uppland, och vi vågar hävda att kunskapen inom vårt verksamhetsområde är unik.


SYSTERFÖRETAG


Vi delar vårdideologi och samarbetar i många frågor med flera andra vårdhem.Alba Behandlingshem

www.alba-ab.se

Södra Slavstavägen 2 A, 754 53 Uppsala

Tel 018-50 54 02, fax 018-50 54 03

E-post info@alba-ab.se


Klingbrogården

www.klingbro.com

Sågargatan 9 A-D, 747 44 Gimo

Tel 0173-105 40, fax 0173-105 46

E-post info@klingbrogarden.se


Harvik Vård

www.harvik-vard.se

Ulriksgatan 1, 742 34 Östhammar

Tel 0173-177 40, fax 0173-177 45

E-post harvikvard@telia.com

info@harvik-vard.se


Österby Boendeenhet

www.osterby-boende.se

Harviksvägen 6A, 748 30 Österbybruk

Tel 0295-200 64, fax 0295-200 87

E-post info@osterby-boende.se

Österbygruppens centrala administration finns på

Vattholmavägen 88 A

75440 Uppsala

Tel 018-569595

Fax 018-515528

Storby Boende

Storbyvägen 34

782 35 Malung

Tel 0280-102 50

Fax 0280-102 54

E-post info@storbyboende.com eller storby.boende@telia.com


Copyright @ All Rights Reserved

Webbdesign Arja Rossignol